Announcements

2022 APS Outstanding Contribution Awards

Published: 2022-12-02

APS (Acta Pharmacologica Sinica), published monthly in English, is an international peer-reviewed journal. With the leading by Professor Jian Ding, Editor-in-Chief, and the support from a respected global editorial board, APS is continuously growing to a high-level journal in the area of pharmacology and related life sciences. We owe all the journal progress to our authors, reviewers, and guest editors. To acknowledge their fine contributions to the journal, we set awards to outstanding papers, reviewers, and guest editors.

 

APS Outstanding Paper Award

Anti-SARS-CoV-2 activities in vitro of Shuanghuanglian preparations and bioactive ingredients

Hai-xia Su, Sheng Yao, Wen-feng Zhao, Min-jun Li, Jia Liu, Wei-juan Shang, Hang Xie, Chang-qiang Ke, Hang-chen Hu, Mei-na Gao, Kun-qian Yu, Hong Liu, Jing-shan Shen, Wei Tang, Lei-ke Zhang, Geng-fu Xiao, Li Ni, Dao-wen Wang, Jian-ping Zuo, Hua-liang Jiang, Fang Bai, Yan Wu, Yang Ye & Ye-chun Xu

Acta Pharmacol Sin. 2020 Sep;41(9):1167-1177.  doi: 10.1038/s41401-020-0483-6. Epub 2020 Jul 31.


CB-Dock: a web server for cavity detection-guided protein-ligand blind docking

Yang Liu, Maximilian Grimm, Wen-Tao Dai, Mu-Chun Hou, Zhi-Xiong Xiao, Yang Cao

Acta Pharmacol Sin. 2020 Jan;41(1):138-144. doi: 10.1038/s41401-019-0228-6. Epub 2019 Jul 1.

 

Recombinant human ACE2: potential therapeutics of SARS-CoV-2 infection and its complication

Xiaocong Pang, Yimin Cui, Yizhun Zhu

Acta Pharmacol Sin. 2020 Sep;41(9):1255-1257. doi: 10.1038/s41401-020-0430-6. Epub 2020 Jun 24.

 

Artesunate synergizes with sorafenib to induce ferroptosis in hepatocellular carcinoma

Zhong-Jie Li, Hui-Qi Dai, Xiao-Wei Huang, Ji Feng, Jing-Huan Deng, Zi-Xuan Wang, Xiao-Mei Yang, Yu-Jia Liu, Yong Wu, Pan-Hong Chen, Huan Shi, Ji-Gang Wang, Jing Zhou, Guo-Dong Lu

Acta Pharmacol Sin. 2021 Feb;42(2):301-310. doi: 10.1038/s41401-020-0478-3. Epub 2020 Jul 22.

 

Matrine attenuates pathological cardiac fibrosis via RPS5/p38 in mice

Xin Zhang, Can Hu, Ning Zhang, Wen-Ying Wei, Ling-Li Li, Hai-Ming Wu, Zhen-Guo Ma, Qi-Zhu Tang

Acta Pharmacol Sin. 2021 Apr;42(4):573-584. doi: 10.1038/s41401-020-0473-8. Epub 2020 Jul 21.

 

Identification of PRDX6 as a regulator of ferroptosis

Bin Lu, Xiao-Bing Chen, Yu-Cai Hong, Hong Zhu, Qiao-Jun He, Bo Yang, Mei-Dan Ying, Ji Cao

Acta Pharmacol Sin. 2019 Oct;40(10):1334-1342. doi: 10.1038/s41401-019-0233-9. Epub 2019 Apr 29.

 

Magnesium isoglycyrrhizinate ameliorates high fructose-induced liver fibrosis in rat by increasing miR-375-3p to suppress JAK2/STAT3 pathway and TGF-β1/Smad signaling

Yan-Zi Yang, Xiao-Juan Zhao, Hong-Jiang Xu, Shan-Chun Wang, Ying Pan, Shui-Juan Wang, Qiang Xu, Rui-Qing Jiao, Hong-Mei Gu, Ling-Dong Kong

Acta Pharmacol Sin. 2019 Jul;40(7):879-894. doi: 10.1038/s41401-018-0194-4. Epub 2018 Dec 19.

Sevoflurane postconditioning protects against myocardial ischemia/reperfusion injury by restoring autophagic flux via an NO-dependent mechanism

Shi-Gang Qiao, Ying Sun, Bo Sun, An Wang, Jia Qiu, Lei Hong, Jian-Zhong An, Chen Wang, Hui-Ling Zhang

Acta Pharmacol Sin. 2019 Jan;40(1):35-45. doi: 10.1038/s41401-018-0066-y. Epub 2018 Jul 12.

 

Caspase-11/4 and gasdermin D-mediated pyroptosis contributes to podocyte injury in mouse diabetic nephropathy

Qian Cheng, Jing Pan, Zhuan-Li Zhou, Fan Yin, Hong-Yan Xie, Pan-Pan Chen, Jing-Yao Li, Pei-Qing Zheng, Li Zhou, Wei Zhang, Jun Liu, Li-Min Lu

Acta Pharmacol Sin. 2021 Jun;42(6):954-963. doi: 10.1038/s41401-020-00525-z. Epub 2020 Sep 23.

 

Adipose-derived mesenchymal stem cells protect against CMS-induced depression-like behaviors in mice via regulating the Nrf2/HO-1 and TLR4/NF-κB signaling pathways

Xiao Huang, Guo-Qiang Fei, Wen-Juan Liu, Jing Ding, Yuan Wang, Hao Wang, Jian-Lin Ji, Xin Wang

Acta Pharmacol Sin. 2020 May;41(5):612-619. doi: 10.1038/s41401-019-0317-6. Epub 2019 Dec 3.

 

Structural and functional properties of SARS-CoV-2 spike protein: potential antivirus drug development for COVID-19

Yuan Huang, Chan Yang, Xin-Feng Xu, Wei Xu, Shu-Wen Liu

Acta Pharmacol Sin. 2020 Sep;41(9):1141-1149. doi: 10.1038/s41401-020-0485-4. Epub 2020 Aug 3.

 

Hypoxia, HIF-1α, and COVID-19: from pathogenic factors to potential therapeutic targets

Zoya O Serebrovska, Elisa Y Chong, Tetiana V Serebrovska, Lesia V Tumanovska, Lei Xi

Acta Pharmacol Sin. 2020 Dec;41(12):1539-1546. doi: 10.1038/s41401-020-00554-8. Epub 2020 Oct 27.

 

Growth factors-based therapeutic strategies and their underlying signaling mechanisms for peripheral nerve regeneration

Rui Li, Duo-Hui Li, Hong-Yu Zhang, Jian Wang, Xiao-Kun Li, Jian Xiao

Acta Pharmacol Sin. 2020 Oct;41(10):1289-1300. doi: 10.1038/s41401-019-0338-1. Epub 2020 Mar 2.

 

Small molecule inhibitors targeting the PD-1/PD-L1 signaling pathway

Qian Wu, Li Jiang, Si-Cheng Li, Qiao-Jun He, Bo Yang, Ji Cao

Acta Pharmacol Sin. 2021 Jan;42(1):1-9. doi: 10.1038/s41401-020-0366-x. Epub 2020 Mar 9.

 

Advanced biomaterials for cancer immunotherapy

Fan Yang, Kun Shi, Yan-Peng Jia, Ying Hao, Jin-Rong Peng, Zhi-Yong Qian

Acta Pharmacol Sin. 2020 Jul;41(7):911-927. doi: 10.1038/s41401-020-0372-z. Epub 2020 Mar 2.

 

Recent advances in dopaminergic strategies for the treatment of Parkinson's disease

Qi Mao, Wang-Zhi Qin, Ao Zhang, Na Ye

Acta Pharmacol Sin. 2020 Apr;41(4):471-482. doi: 10.1038/s41401-020-0365-y. Epub 2020 Feb 28.

 

Drp1-dependent mitochondrial fission in cardiovascular disease

Jia-Yu Jin, Xiang-Xiang Wei, Xiu-Ling Zhi, Xin-Hong Wang, Dan Meng

Acta Pharmacol Sin. 2021 May;42(5):655-664. doi: 10.1038/s41401-020-00518-y. Epub 2020 Sep 10.


Mitochondrial Ca2+ regulation in the etiology of heart failure: physiological and pathophysiological implications

Hai-Xia Xu, Su-Mei Cui, Ying-Mei Zhang, Jun Ren

Acta Pharmacol Sin. 2020 Oct;41(10):1301-1309. doi: 10.1038/s41401-020-0476-5. Epub 2020 Jul 21.

 

TRAIL-based gene delivery and therapeutic strategies

Hui-Hai Zhong, Hui-Yuan Wang, Jian Li, Yong-Zhuo Huang

Acta Pharmacol Sin. 2019 Nov;40(11):1373-1385. doi: 10.1038/s41401-019-0287-8. Epub 2019 Aug 23.

 

New therapeutics beyond amyloid-β and tau for the treatment of Alzheimer's disease

Feng Zhang, Ru-Jia Zhong, Cheng Cheng, Song Li, Wei-Dong Le

Acta Pharmacol Sin. 2021 Sep;42(9):1382-1389. doi: 10.1038/s41401-020-00565-5. Epub 2020 Dec 2.

 

APS Outstanding Reviewer Award

Qi, Qi

Hu, Wei-wei

Ji, Yong

Wang, Feng-Sheng

He, Qiao-jun

Wang, Hua

Chen, Jing

Xu, Qiong-ming

Li, Min

Liang, Guang

Chang, Junlei

Sun, Ning

Liao, Yu-lin

Chen, Chung-Hwan

Liu, Bo

Shen, Fu-Ming

Xiao, Han

Li, Chunling

Shan, Changliang

Guo, Jian-You

Wang, Junjian

Liu, Xin-an

Dai, Xiao-yan

Ying, Tianlei

Cao, Zhengyu

 

 

 


APS Outstanding Guest Editor Award

Vol. 43, No. 5:  NASH: disease biology, targets, and opportunities on the road to NASH drugs
H. Eric Xu & Jin-song Guo

 

Download PDF