CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254


Editor-in-Chief

Jian Ding


2019 Impact Factor 5.064*
26/270 Pharmacology & Pharmacy (Q1)
42/177 Chemistry, Multidisciplinary (Q1)


*2020 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Review Article

Drp1-dependent mitochondrial fission in cardiovascular disease
Jia-yu Jin, Xiang-xiang Wei, Xiu-ling Zhi, Xin-hong Wang, Dan Meng

Article

Pyrroloquinoline quinone promotes mitochondrial biogenesis in rotenone-induced Parkinson’s disease model via AMPK activation
Qiong Cheng, Juan Chen, Hui Guo, Jin-li Lu, Jing Zhou, Xin-yu Guo, Yue Shi, Yu Zhang, Shu Yu, Qi Zhang, Fei Ding
β-arrestin 2 is essential for fluoxetine-mediated promotion of hippocampal neurogenesis in a mouse model of depression
Chen-xin Li, Ying Zheng, Hong Zhu, Cheng-wu Li, Zhang He, Cong Wang, Jian-hua Ding, Gang Hu, Ming Lu
Mzb1 protects against myocardial infarction injury in mice via modulating mitochondrial function and alleviating inflammation
Lu Zhang, Yi-ning Wang, Jia-ming Ju, Azaliia Shabanova, Yue Li, Ruo-nan Fang, Jia-bin Sun, Ying-ying Guo, Tong-zhu Jin, Yan-yan Liu, Tian-yu Li, Hong-li Shan, Hai-hai Liang, Bao-feng Yang
Baicalein attenuates cardiac hypertrophy in mice via suppressing oxidative stress and activating autophagy in cardiomyocytes
Bing-yan Liu, Ling Li, Gao-li Liu, Wei Ding, Wen-guang Chang, Tao Xu, Xiao-yu Ji, Xian-xin Zheng, Jing Zhang, Jian-xun Wang
MicroRNA-99b-3p promotes angiotensin II-induced cardiac fibrosis in mice by targeting GSK-3β
You-hui Yu, Yu-hong Zhang, Yan-qing Ding, Xue-ying Bi, Jing Yuan, Hang Zhou, Pan-xia Wang, Li-li Zhang, Jian-tao Ye
Ruscogenin attenuates particulate matter-induced acute lung injury in mice via protecting pulmonary endothelial barrier and inhibiting TLR4 signaling pathway
Yu-wei Wang, Yun-hao Wu, Jia-zhi Zhang, Jia-hui Tang, Rui-ping Fan, Fang Li, Bo-yang Yu, Jun-ping Kou, Yuan-yuan Zhang
Berberine improves intralipid-induced insulin resistance in murine
Zhen-hua Dong, Hai-yan Lin, Fu-lian Chen, Xiao-qi Che, Wen-kai Bi, Shu-long Shi, Jing Wang, Ling Gao, Zhao He, Jia-jun Zhao
Oridonin ameliorates inflammation-induced bone loss in mice via suppressing DC-STAMP expression
Bin-hua Zou, Yan-hui Tan, Wen-de Deng, Jie-huang Zheng, Qin Yang, Min-hong Ke, Zong-bao Ding, Xiao-juan Li
Deficiency of β-arrestin2 exacerbates inflammatory arthritis by facilitating plasma cell formation
Wei-jie Zhou, Dan-dan Wang, Juan Tao, Yu Tai, Zheng-wei Zhou, Zhen Wang, Pai-pai Guo, Wu-yi Sun, Jing-yu Chen, Hua-xun Wu, Shang-xue Yan, Ling-ling Zhang, Qing-tong Wang, Wei Wei
Carnosine suppresses human glioma cells under normoxic and hypoxic conditions partly via inhibiting glutamine metabolism
Yu-jia Fang, Ming Wu, Hai-ni Chen, Tian-tian Wen, Jian-xin Lyu, Yao Shen
A novel Diels–Alder adduct of mulberry leaves exerts anticancer effect through autophagy-mediated cell death
Yu-han Shu, Hua-hua Yuan, Meng-ting Xu, Ye-ting Hong, Cheng-cheng Gao, Zhi-pan Wu, Hao-te Han, Xin Sun, Rui-lan Gao, Si-fu Yang, Shou-xin Li, Jing-kui Tian, Jian-bin Zhang
10,11-dehydrocurvularin exerts antitumor effect against human breast cancer by suppressing STAT3 activation
Qun Zhao, Yun Bi, Jing Zhong, Xiang Li, Jian Guo, Ying-xiang Liu, Long-rui Pan, Yan Tan, Zhang-shuang Deng, Xian-jun Yu
Identification and characterization of isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) as a functional target of marine natural product grincamycin B
Zheng Wang, Zeng-xia Li, Wen-cao Zhao, Hong-bo Huang, Jia-qi Wang, Hao Zhang, Jun-yan Lu, Rui-na Wang, Wei Li, Zhao Cheng, Wen-long Xu, Di Zhu, Li-sha Zhou, Wei Jiang, Long Yu, Jun-yan Liu, Cheng Luo, Heng Zhu, Dan Ye, Wei-jun Pan, Jian-hua Ju, Yong-jun Dang
Activation of unfolded protein response overcomes Ibrutinib resistance in diffuse large B-cell lymphoma
Xiao-tuan Zhang, Xiao-bei Hu, Han-lin Wang, Wei-juan Kan, Lei Xu, Zhi-jia Wang, Yu-qi Xiang, Wen-biao Wu, Bo Feng, Jia-nan Li, An-hui Gao, Tian-cheng Dong, Chun-mei Xia, Yu-bo Zhou, Jia Li
Feasibility study of 68Ga-labeled CAR T cells for in vivo tracking using micro-positron emission tomography imaging
Xin-yu Wang, Yan Wang, Qiong Wu, Jing-jing Liu, Yu Liu, Dong-hui Pan, Wei Qi, Li-zhen Wang, Jun-jie Yan, Yu-ping Xu, Guang-ji Wang, Li-yan Miao, Lei Yu, Min Yang
Lipid/PAA-coated mesoporous silica nanoparticles for dual-pH-responsive codelivery of arsenic trioxide/paclitaxel against breast cancer cells
Bing-bing Zhang, Xiao-jie Chen, Xu-dong Fan, Jing-jing Zhu, Ying-hui Wei, Hang-sheng Zheng, Hong-yue Zheng, Bin-hui Wang, Ji-gang Piao, Fan-zhu Li

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.

Currently no content available!