previous issue      Vol 38   Issue 4 (2017)      next issue   

 

Review

Regulation of microglial activation in stroke [P 445-458]
Shou-cai ZHAO, Ling-song MA, Zhao-hu CHU, Heng XU, Wen-qian WU, Fudong LIU
[ Abstract ][ Full text ]


Original Article

Neuropharmacology 

Dual anti-ischemic effects of rosmarinic acid n-butyl ester via alleviation of DAPK-p53-mediated neuronal damage and microglial inflammation [P 459-468]
Lei WU, Hong-min WANG, Jin-long LI, Hong-xuan FENG, Wei-min ZHAO, Hai-yan ZHANG
[ Abstract ][ Full text ]

Adenosine A2A receptor deficiency attenuates the somnogenic effect of prostaglandin D2 in mice [P 469-476]
Bin-jia ZHANG, Zhi-li HUANG, Jiang-fan CHEN, Yoshihiro URADE, Wei-min QU
[ Abstract ][ Full text ]

Hippocampal CysLT1R knockdown or blockade represses LPS-induced depressive behaviors and neuroinflammatory response in mice [P 477-487]
Jing-ran LIN, Shun-chang FANG, Su-su TANG, Mei HU, Yan LONG, Arijit GHOSH, Hong-bin SUN, Ling-yi KONG, Hao HONG
[ Abstract ][ Full text ]


Cardiovascular Pharmacology

Aspirin alleviates cardiac fibrosis in mice by inhibiting autophagy [P 488-497]
Ping-ping LIU, Hong-hong LIU, Shu-hong SUN, Xing-xing SHI, Wan-cheng YANG, Guo-hai SU, Jing ZHAO
[ Abstract ][ Full text ]

Endothelial overexpression of endothelin-1 modulates aortic, carotid, iliac and renal arterial responses in obese mice [P 498-512]
Oliver BARETELLA, Sookja K CHUNG, Aimin XU, Paul M VANHOUTTE
[ Abstract ][ Full text ]


Chemotherapy

The Chk1 inhibitor MK-8776 increases the radiosensitivity of human triple-negative breast cancer by inhibiting autophagy [P 513-523]
Zhi-rui ZHOU, Zhao-zhi YANG, Shao-jia WANG, Li ZHANG, Ju-rui LUO, Yan FENG, Xiao-li YU, Xing-xing CHEN, Xiao-mao GUO  
[ Abstract ][ Full text ] Open

Bisindolylmaleimide alkaloid BMA-155Cl induces autophagy and apoptosis in human hepatocarcinoma HepG-2 cells through the NF-κB p65 pathway [P 524-538]
Xiao SUN, Lin LI, Hong-guang MA, Pu SUN, Qi-lin WANG, Ting-ting ZHANG, Yue-mao SHEN, Wei-ming ZHU, Xia LI   
[ Abstract ][ Full text ]

Benzyl isothiocyanate induces protective autophagy in human lung cancer cells through an endoplasmic reticulum stress-mediated mechanism [P 539-550]
Qi-cheng ZHANG, Zhen-hua PAN, Bo-ning LIU, Zhao-wei MENG, Xiang WU, Qing-hua ZHOU, Ke Xu    
[ Abstract ][ Full text ]

Marine-derived chromopeptide A, a novel class I HDAC inhibitor, suppresses human prostate cancer cell proliferation and migration [P 551-560]
Jing-ya SUN, Ji-dong WANG, Xin WANG, Hong-chun LIU, Min-min ZHANG, Yu-Chih LIU, Chen-hua ZHANG, Yi SU, Yan-yan SHEN, Yue-wei GUO, Ai-jun SHEN, Mei-yu GENG
[ Abstract ][ Full text ]

1,2:5,6-dianhydrogalactitol inhibits human glioma cell growth in vivo and in vitro by arresting the cell cycle at G2/M phase [P 561-570]
Chun PENG, Xin-ming QI, Ling-ling MIAO, Jin REN
[ Abstract ][ Full text ]


Clinical Pharmacology

Effects of gene polymorphisms in the endoplasmic reticulum stress pathway on clinical outcomes of chemoradiotherapy in Chinese patients with nasopharyngeal carcinoma [P 571-580]
Xiao-bin GUO, Wan-le MA, Li-juan LIU, Yu-ling HUANG, Jing WANG, Li-hua HUANG, Xiang-dong PENG, Ji-ye YIN, Jin-gao LI, Shao-jun CHEN, Guo-ping YANG, Hui WANG, Cheng-xian GUO 
[ Abstract ][ Full text ]

Association between well-characterized lung cancer lncRNA polymorphisms and platinum-based chemotherapy toxicity in Chinese patients with lung cancer [P 581-590]
Wei-jing GONG, Jing-bo PENG, Ji-ye YIN, Xiang-ping LI, Wei ZHENG, Ling XIAO, Li-ming TAN, Di XIAO, Yi-xin CHEN, Xi LI, Hong-hao ZHOU, Zhao-qian LIU  
[ Abstract ][ Full text ]

Top
 

Copyright©APS 2017
Add: 294 Tai-Yuan Road, Shanghai 200031, China
Phn: 86-21-5492-2821 Fax: 86-21-5492-2823
E-mail: aps@simm.ac.cn